Hyttetomter på KviptFire hyttetomter med fantastisk utsikt utover Birtevatn. Fredlige omgivelsar, med fint og variert turterreng. Mulighet for leige av jaktareal. Bilveg fram til tomta.

Tomtene er sjølveigartomter. Planområdet ligg mellom Kviptetjønn og Midttjønn.

Arealområdet er småkupert og hellar mot Birtevatn, blandingsskog, store fine furutre med bjørk under, botnevegetasjon er lyng, mose og gras. Planområdet er på 77 daa, med 4 tomter, samleveg inn i området og brøyta på vintestid. Parkeringsareal på tomtene.

Det kan leggast til rette med borebrønnar og det kan og søkast om felles annleg for vatn og avlaup i framtida. Feltet er eit lågstaandard som tek omsyn til omgivnaden. Avstand til vatn ca 50 m.

Tak kontakt for pris og meir innformasjon.

Kvipt Gjestegard - Birtedalen - 3870 Fyresdal
Tlf: 907 32 456 - E-post: olavkvipt@gmail.com