OVERNATTING

Smiering = S
Bur = B
Loft = L
Kvipteplass = KP

Medlemskap i Turistforening: 10% Rabatt.

Barnerabatt, under 10 år – 30 %

Hund i hytta kr 200,- for perioden.

Smiering (S) Kr. 300,- pr. Person pr. Døgn

Stabbur (B) Kr. 320,- pr. Person pr. døgn

Burloft (L) Kr. 320,- pr. Person pr. døgn

Kvipteplass (KP) Kr. 400,- pr. Person pr. døgn


Vask av hytte ( S – B – L ) Kr. 400,-

Vask av hytte ( KP) Kr. 600,-


Leige av segety Kr. 100,-

Leige av handkle Kr. 25,-


Leige for oppreidd seng og frokost, med utvasking Kr. 675,- pr. person pr. døgn

Leige for uoppreid seng, frokost og utvask ( S – B – L ) Kr. 500,- pr. person pr. døgn

Leige for uoppreid seng, frokost og utvask ( KP ) Kr. 550,- pr. person pr. døgn

Leige for lågsessong (november, desember, januar og februar):
2 - 4 personar kr. 1 000,- pr. døgn
5 - 9 personar kr. 2 000,- pr. døgn

Påska, jol og nyttår eigne prisar

Smiering, bur og loft har frå 01.05 tilgang til dusj og klosett

Minstepris for 1 person leige av hytte kr. 400,- pr. døgn

MATPRISER

Vi har og ein eksklusiv meny som er basertpå heimelaga mat av eksklusive lokale råvarer. Denne høver best for mindre grupper inntil 10 personar.

Middagsbestilling etter avtale.

Kvipt Gjestegard - Birtedalen - 3870 Fyresdal
Tlf: 907 32 456 - E-post: olavkvipt@gmail.com